Peterschap en giften

Peter-meter worden

De oprichters van SASEL hebben de overtuiging dat het onderwijsproject op lange termijn de beste remedie is tegen armoede. De basis van de financiële draagkracht van SASEL ligt bij de zgn. 'adoptieouders', naar het voorbeeld van Foster parenting. Het principe is eenvoudig:
een gezin, koppel of persoon in België dat 30 euro per maand stort, steunt de onderwijsfinanciering van één kind (of jongere) in El Zaïte. 
De storting kan ook jaarlijks gebeuren door een bijdrage van 360 euro.

Praktisch: U stelt een doorlopende opdracht in of u doet een gift aan SASEL VZW, 2970 Schilde
IBAN :  BE52 789 566 372 409
BIC : GKCCBEBB​

Elke storting van meer dan 40 euro op jaarbasis ontvangt een fiscaal attest en krijgt dus 45% van de gift langs fiscale weg terug.

Het persoonlijke aspect van de steun vinden we ook belangrijk: minstens éénmaal per jaar ontvangt elke peter of meter een brief van het kind of de jongere met nieuws. 

VUL HIER HET PETER-METER FORMULIER IN


Vrije giften

Vrije giften zijn ook een belangrijk onderdeel van de financiering. Indien gewenst kan u bepalen welk specifiek project u wenst te helpen financieren. Zonder specificatie zullen we de gift gebruiken voor het project dat uw gift het meest nodig heeft. 
Belangrijk: alle giften gaan integraal naar Sasel in El Salvador. Behalve de kosten voor boekhouding en communicatie (ICT) gaat er géén vergoeding naar het beheer of fundraising voor de vzw.

Ook in Nederland mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten-of vennootschapsbelasting.
SASEL is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) dus u betaalt geen erfbelasting of schenkingsbelasting voor erfenissen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Alle giften van meer dan 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. U ontvangt een fiscaal attest  en krijgt dus 45% van de gift langs fiscale weg terug.
Alle informatie over giften en fiscaliteit vindt u terug op deze site van de vlaamse overheid. U vindt Sasel vzw terug in de lijst van erkende instellingen.

Als u het giftformulier hieronder invult, kunt u aanduiden dat u een fiscaal attest wenst, ons uw gegevens bezorgen en aangeven welk project van Sasel uw voorkeur wegdraagt. 

Ik doe een gift

 U doet een bankoverschrijving aan   

SASEL VZW, 2970 Schilde
IBAN :  BE52 789 566 372 409
BIC : GKCCBEBB


Legaten

Onze dank gaat uit naar de mensen die Sasel vzw als begunstigde hebben opgenomen in hun testament. Indien gewenst, kan u hierover contact opnemen met het bestuur.


Financiële acties


Verenigingen

- De Scouts van Schilde steunen SASEL.


Serviceclubs

- Sasel ontvangt jaarlijks steun van verschillende serviceclubs
   


Buurtinitiatieven


Sponsoring

Bedrijven

Sasel dankt PIDPA voor hun steun.Fondsen


Aflam

Aflam vzw is een fonds dat projecten in Afrika en Latijns-Amerika ondersteunt.


Subsidies


Gemeentelijke subisidies

Dank aan het GROS - gemeentelijke steun aan Ontwikkelingssamenwerking 
van Schilde en Schoten.


Provinciaal

Sasel dient jaarlijks een dossier in bij de 4de Pijlerwerking van de Provincie Antwerpen.
Dank voor de toekenning van de steun.


Vlaanderen

Sasel ontvangt geen Vlaamse of Europese subsidies.