Financieel beleid

Sasel is een Belgische vzw die een hele gemeenschap in El Salvador steunt.
De fondsenwerving en het beheer in België wordt door vrijwilligers uitgevoerd.
Hieronder een overzicht van de werving en besteding van de fondsen.

Fondsenwerving

Als privé-initiatief hangt SASEL vzw af van :

  • Vrije giften van privépersonen, organisaties, gemeenschappen, scholen. De geldverwerving gebeurt door het organiseren van infodagen, voordrachten, culturele activiteiten, gelegenheidsfeesten, sponsortochten enz. De vrije giften worden gebruikt voor onderhoud, infrastructuurwerken,  gebouwen, waterputten, algemene werking, enz.
  • Het financieel adopteren van kinderen door steunouders of steungezinnen (35 EURO/maand). Het kind geniet volledig gratis onderwijs, voeding, medische zorg.
  • Vrije sponsoring voor de verloning van de leerkrachten.

Een toelage (elk jaar wisselend) van de Gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking GROS Schilde en GROS Schoten. De toelage wordt besteed aan een concreet initiatief van dat jaar.

Giften vanaf 40,- euro zijn fiscaal aftrekbaar in België

Besteding van fondsen